החוטבים בשטח

גיזום עצים גבוהים במיוחד

שימוש במנוף 30+ מטר גובה לגיזום עצים גבוהים במיוחד
 
גיזום עצים גבוהים
 
שימוש במנוף לגיזום עצים