החוטבים בשטח

גיזום שדרת דקליםגיזום שדרת דקלים
פינוי העצים
גיזום עצי דקלגיזום עצי דקל
הורדת עץ אורן גדול מאחורי בית
הנפת עץ ברושהנפת עץ ברוש
עבודות בגובה
גיזום עץ דקלגיזום עץ דקל
גיזום עץ בטיפוס מעל רשת חשמלגיזום עץ בטיפוס מעל רשת חשמל
כריתת עץ דקלכריתת עץ דקל
גיזום עץ דקלגיזום עץ דקל
העברת עץ גזוםהעברת עץ גזום
עבודת גיזום עציםעבודת גיזום עצים