החוטבים בשטח

 
 
 

גיזום עצים גבוהים במיוחד

 
שימוש במנוף 30+ מטר גובה לגיזום עצים גבוהים במיוחד
 
 
גיזום עצים גבוהים
 
 
 
שימוש במנוף לגיזום עצים