גלריה

 
עצים שקרסו
 
 
החוטבים בשטח
 
 
גיזום עצים גבוהים במיוחד
 
שימוש במנוף 30+ מטר גובה לגיזום עצים גבוהים במיוחד
 
 
גיזום עצים - סרטונים